Bestyrelsen

Børnehaven drives, som en puljeordning efter bistandslovens §511. Børnehaven har indgået en aftale med Køge Kommune om driften. Denne aftale betyder, at børnehaven får et fast månedligt driftstilskud, afhængig af børneantallet.

Opkrævning af forældrebetaling samt visitation af pladserne, sker via Køge Kommune.

Børnehaven ledes dels af en bestyrelse på 5 personer, som har ansvaret for at institutionens økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Den daglige pædagogiske ledelse, personaleansvar og drift af institutionen varetages af institutionens lederer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen genvalg kan ske. Bestyrelsen konstituerer sig selv derefter.

Bestyrelsen i Rudolf Steiner Børnehaven ved Skoven:

Siddet i bestyrelsen siden 2019. Valgt som formand september 2020

Siddet i bestyrelsen siden 2016. Valgt som næstformand 2017

FOTO

Siddet i bestyrelsen siden 2018

Peter Minor (Albert’s far)

FOTO

Siddet i bestyrelsen siden 2020

Siddet i bestyrelsen siden 2019

Udover ovenstående bestyrelsesmedlemmer sidder børnehavens ledelse:

Administrativ leder Helle Wolter

Pædagogisk leder Lisbeth Bagger

Suppleanter:

Simone Skov Ravn (Valdemar’s mor)

FOTO

Siddet i bestyrelsen siden 2020

Louise Østermark (Benjamin’s mor)

FOTO

Siddet i bestyrelsen siden 2020

Bestyrelsen kan træffes på mail: hallo@steinervedskoven.dk