Bestyrelsen

Børnehaven drives, som en puljeordning efter bistandslovens §511. Børnehaven har indgået en aftale med Køge Kommune om driften. Denne aftale betyder, at børnehaven får et fast månedligt driftstilskud, afhængig af børneantallet.

Opkrævning af forældrebetaling samt visitation af pladserne, sker via Køge Kommune.

Børnehaven ledes dels af en bestyrelse på 5 personer, som har ansvaret for at institutionens økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Den daglige pædagogiske ledelse, personaleansvar og drift af institutionen varetages af institutionens lederer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen genvalg kan ske. Bestyrelsen konstituerer sig selv derefter.

Bestyrelsen i Rudolf Steiner Børnehaven ved Skoven:

Kenn Leth Hansen (Milo’s far)

FOTO PÅ VEJ

Siddet i bestyrelsen siden 2022. Valgt som formand august 2023

Siddet i bestyrelsen siden 2022

Chris J.Ø.M. Funch (Wilder og Frida’s far)

Siddet i bestyrelsen siden 2022

Udover ovenstående bestyrelsesmedlemmer sidder børnehavens ledelse:

Administrativ leder Helle Wolter

Pædagogisk leder Lisbeth Bagger

Suppleanter:

Thomas Skou (Eli og Lau’s far)

FOTO

Siddet i bestyrelsen siden 2022

Frederik N.J.S. Reher (Alfred’s far)

FOTO

Siddet i bestyrelsen siden 2022