Retningslinjer i Rudolf Steiner Børnehaven ved skoven vedr. krop og køn

I vores børnehave har vi det mål at vores børn udvikler sig til hele mennesker. Dette indebærer blandt andet at vi lærer dem at have et positiv forhold til deres krop og køn. Vi lærer dem at mærke egne og andres grænser ved at sige tydeligt STOP når det føles forkert eller ikke rart.

Derfor gør vi følgende:

 • Vi er en børnehave med en kærlig atmosfære, hvor det er naturligt at give og få knus og kram. Børnene ser også os voksne give kram til hinanden og ønske god weekend.
 • Vi gør meget for at skabe et trygt og rart miljø for børnene hvor de kan udvikle sig til hele mennesker.
 • Vi skal være et trygt sted med størst mulig sikkerhed for, at overgreb ikke kan finde sted.
 • Vi taler åbnet med børnene når de stiller spørgsmål vedr. kønsorganer mm.
 • Vi taler med børnene, når vi skifter ble på de mindre børn, når de står og kigger på.
 • Vi taler om forskellen mellem drenge og piger.
 • Vi har åbne toiletter så børnene kigger på hinanden og stiller spørgsmål til hinanden. Vi lader dem tale sammen – og støtter op hvis nødvendigt.
 • Vi taler meget åbent med børnene hvornår man skal sige stop og hvis der er noget man ikke syntes er rart siger man stop og henvender sig til en voksen.
 • Vi taler også meget om følelser og hvordan det føles i maven hvis nogen overskrider ens grænser.
 • Når vi har børn der udforsker deres egen seksualitet alene, støtter vi dem og holder øje. Hvis det bliver for meget forslår vi en anden aktivitet som får barnet ud af deres nuværende situation.
 • Børnene får lov til at lege i vores soverum uden opsyn – tror de – men vi holder selvfølgelig øje specielt hvis der er meget stille.
 • Børnene leger aldrig uden tøj på. Ved badning og evt. vandleg har børnene altid underbukser på.
 • Personalet holder sig opdateret om emnet, via kommunen og div. aktuelle kurser.
 • Personalet taler meget med forældrene hvis/når de observere at barnet udforsker sin seksualitet og beder dem også være OBS i hjemmet.
 • Vi finder aktuelt materiale til forældrene hvis de ønsker det.
 • Vi kontakter Ressurceteamet i tilfælde af sager ud over ovenstående.
 • Ledelsen agerer med det samme ved evt. henvendelse fra en kollega eller forældre vedr. en mistanke om overgreb.